Havvind
Illustrasjonsfoto: Ørsted

Vil blant annet at Norge skal ha ledende rolle i hybrid HVDC-nett mellom Nordsjølandene.

  • Øyvind Lie

En bredt sammensatt allianse av fornybarnæringen, olje- og gassnæringen og industribedriftene i NHO-fellesskapet anbefaler en offensiv satsing på havvind.

Anbefalingen er utarbeidet i samarbeid med Aker, Equinor, Statkraft, Vårgrønn, Hafslund Eco, Energi Norge, Norsk olje og gass og Norsk Industri. NHO har ledet arbeidet.

NHO-gruppens anbefalinger er først og fremst innrettet mot hvilke rammer og vilkår som bør gjelde for de to utlyste områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

10 prosent andel

Alle de involverte partene stiller seg bak følgende ambisjoner for havvind innen 2030, som ble overlevert til olje- og energiminister Tina Bru tirsdag:

  • Utbygging av 500 MW flytende havvind som utviklingsarena på Utsira.
  • Utbygging av de første eksportprosjektene fra Sørlige Nordsjø II tilknyttet Europa.
  • Norsk leverandørindustri omsetter for ni milliarder euro årlig og tar en tar en global markedsandel på rundt 10 prosent.
  • Etablering av et hybrid HVDC-nett mellom Nordsjø-landene, hvor Norge tar en ledende rolle.
  • Regjeringen bør legge frem sine havvindambisjoner i den varslede energiressursmeldingen.

Vil skåne strømkundene

En satsing på havvind i dag kan ifølge alliansen sikre Norges posisjon som en energistormakt også etter det grønne skiftet.

– Utvikling av havvind på norsk sokkel vil gi betydelige muligheter for å skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter. Det dreier seg både om utvikling av leverandørindustrien og økte muligheter for produksjon av fornybar kraft, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en pressemelding.

Norge har ifølge meldingen mulighet til å ta en ledende rolle i en utvikling der vi kobler kraftsystemene til ulike land sammen med nye vindkraftverk i Nordsjøen. Da skal vi kunne utvikle ny industri og produsere mer fornybar energi, uten å undergrave balansen mellom tilbud og etterspørsel i det nordiske kraftmarkedet.

– Et velfungerende kraftmarked er en forutsetning for langsiktig og lønnsom utvikling av havvind. Derfor må det sikres tilstrekkelig infrastruktur for å gi vindkraften markedsadgang i Europa. Prosjektene bør kunne realiseres uten at strømkunder på land blir sittende med regningen for bygging av et kraftnett i Nordsjøen, sier Kroepelien.

Energi Norge mener at handelsinntekter fra et kraftnett i Nordsjøen i hovedsak bør gå til finansiering av dette nettet, men at det likevel bør vurderes om deler av inntektene kan tilføres havvindanleggene, i tråd med forslaget i EUs havenergistrategi.