havvind
Illustrasjon: Equinor

Har solgt en 10 prosents eierandel i havvindprosjektene Dogger Bank A (1.200 MW) og Dogger Bank B (1.200 MW) til Eni.

  • Øyvind Lie

Som en del av denne transaksjonen har Eni også sluttført avtalen om å kjøpe 10 prosents eierandel i Dogger Bank A og Dogger Bank B-prosjektene fra prosjektpartner SSE på samme vilkår, skriver Equinor i en melding.

Etter denne transaksjonen er de samlede eierandelene i Dogger Bank A og Dogger Bank B fordelt slik: SSE Renewables (40 %), Equinor (40 %) og Eni (20 %).

Det samlede vederlaget mottatt ved sluttføring er 206,4 millioner britiske pund.

Nedsalget til Eni er Equinors tredje havvindtransaksjon på mindre enn to år. De tre transaksjonene, salg av partneropererte andeler i Arkona, Empire Wind /Beacon Wind og Dogger Bank A og B-prosjektene, ga til sammen en regnskapsmessig gevinst på om lag 1,5 milliarder dollar.

Equinor solgte om lag 2,5 GW kapasitet i ulike prosjektfaser mot et kontantvederlag på i underkant av 2 milliarder dollar.

«Dette viser selskapets evne til å systematisk skape verdi fra eiendeler i verdensklasse», skriver selskapet i meldingen.

Tredje fase av vindparken, Dogger Bank C (1 200 MW), utvikles under en annen tidsplan. Det er ingen endring av eierskapet for Dogger Bank C, der Equinor og SSE har 50 prosents eierandel hver.