saudland
Frps Gisle Meininger Saudland vil rydde opp i strømmarkedet. Foto: Bjørn Inge Bergstuen/Frp

Strømselskapene informerer forbrukerne for dårlig om detaljene rundt sine strømpriser, mener Frp.

  • Øyvind Lie

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland i Fremskrittspartiet peker ifølge NTB på at flere undersøkelser fra blant annet Forbrukerrådet og NVE viser at svært mange strømkunder ikke er godt nok kjent med innholdet i egne strømavtaler.

–  I stor grad skyldes dette at strømselskapene har uoversiktlige og kompliserte vilkår og i tillegg er altfor dårlige til å orientere kundene direkte om prisendringer, sier han ifølge NTB.

Derfor fremmer Saudland og flere andre representanter forslag for Stortinget om å be regjeringen sikre at strømselskapene informerer mer tydelig overfor forbrukerne om pris og produkter.

– Fremskrittspartiet er bekymret for at den lave graden av enkel og forståelig informasjon ut til strømkundene bidrar til å svekke konkurransen mellom strømselskapene, sier Saudland.