Forus Energigjenvinning. Foto: IVAR

Lyse og Forus Energigjenvinning og har signert en intensjonsavtale med Aker Carbon Capture for å vurdere muligheter for et komplett CO2-fangst og -lagringsanlegg i Stavanger/Sandnes-regionen.

  • Øyvind Lie

Samarbeidet kommer i kjølvannet av regjeringens Langskip-prosjekt som skal bidra til etablering av en komplett norsk kjede for fangst og lagring av CO2, skriver Lyse i en pressemelding.

– Vi mener at vi gjennom samarbeid med ledende selskaper som Aker Carbon Capture kan bidra til betydelige kutt i klimagassutslipp på Nord-Jæren, sier konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, i meldingen.

Aker Carbon Capture, Lyse og Forus Energigjenvinning er enige om følgende:

  •  Å vurdere muligheten for å utvikle et CO2-fangst og -lagringsprosjekt ved Forus Energigjenvinningsanlegg.
  •  Å se på muligheter for hvordan Lyse, Aker Carbon Capture og Forus Energigjenvinning kan øke bruken av ny teknologi for energiforbruk ved installasjon av CO2-fangst og -lagringsanlegg.
  •  Å fremme bruken av CO2-fangstløsninger for energigjenvinningssektoren i Norge.

– I samarbeidet mellom Lyse, Forus Energigjenvinning og Aker Carbon Capture gjør vi det mulig å realisere kostnadseffektive anlegg som kan bane vei for Stavanger og Sandnes som en ledende region i det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Aker Carbon Capture, Valborg Lundegaard.

Intensjonsavtalen er ikke-eksklusiv og er gyldig i tre år, med mulighet for forlengelse.