Ca. 6 kilometer nord for Borgund stavkirke (bildet) ønsker NGK Utbygging å bygge et småkraftverk på 7,6 MW, men Statnett har ikke kapasitet i nettet. Foto: Fortidsminneforeningen/Håkon Li

Hevder Statnett har brutt tilknytningsplikten til Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal.

  • Øyvind Lie

Lærdal og Aurland Grønnkraft AS, eid med like andeler av NGK Utbygging, Aurland Energiverk og Lærdal Energi, fikk i desember 2017 konsesjon for å bygge Øvre Kvemma kraftverk i Borgund i Lærdal kommune i indre Sogn. Kraftverket, som skal bygges ca. 6 kilometer nord for Borgund stavkirke, skal bli på...
Artikkelen er 1008 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.