oslo vest
Rejlers skal drive tilsynstjenester på Oslo vest (bildet) for Elvia. Illustrasjonsfoto: Chell Hill/Wikimedia Commons

Elvia har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsynstjenester i Oslo, område Vest.

  • Øyvind Lie

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2021 og gjelder i tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år, skriver Rejlers i en pressemelding.

Som lokalt eltilsyn (DLE) forplikter Elvia å sikre kontroll av elektriske anlegg i boliger og virksomheter. Rejlers blir ansvarlig for alle utførende tilsynsoppgaver i Oslo Vest. Selskapet samarbeider allerede med Elvia om tilsyn i Asker og Bærum.

Oppgavene spenner fra eltilsyn av boliger til revisjon av virksomheter og elektroentreprenører, samt informasjonsvirksomhet.