nve bygget
NVE-bygget på Majorstua i Oslo.
Foto: NVE

Trenger seks nye årsverk for blant annet å overvåke kraftmarkedet og Statnetts kapasitetsfastsettelse, og styrke EØS-arbeidet.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har overfor Olje- og energidepartementet (OED= kommet med et satsingsforslag for 2022-2025 på totalt 56 millioner kroner for å ivareta og styrke forvaltningsoppgavene knyttet til marked, systemdrift og nett, samt sikre nødvendig videreutvikling av modeller og metoder for den økonomiske reguleringen av nettselskapene og...
Artikkelen er 814 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.