småkraft
Bygging av Hellifossen kraftverk i Bindal på Helgeland. Illustrasjonsfoto: Energi Teknikk

Skal gi til sammen 2141 GWh når det står ferdig.

  • Øyvind Lie

NVE lanserte torsdag sin nye digitale innsynsløsning hvor man kan se behandlings- og utbyggingsstatus for vannkraftprosjekter.

Løsningen gir innsikt i konkrete prosjekter på ulike stadier og oppdateres fortløpende.

96 prosjekter er under bygging, på 641 MW og med en samlet produksjon på 2141 GWh. 64 av disse er småkraftverk, med en samlet kapasitet på 291 MW og en beregnet produksjon på 921 GWh.

Ifølge oversikten er det nå 344 vannkraftprosjekter som ikke er benyttet. De ville til sammen gitt 1375 MW og en beregnet årsproduksjon på 3673 GWh.

Det er 86 prosjekter under behandling, hos NVE, OED og kommuner, på til sammen 780 MW og 2659 GWh.

Det er ifølge oversikten 1685 operative vannkraftverk, med en kapasitet på 33.028 MW og med en beregnet årsproduksjon på 136.519 GWh.