boliden
Boliden Odda produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Arkivfoto: Foto: Arne Midtbø

Skal ha brutt kontrollplikten i elsertifikatloven.

  • Øyvind Lie

Grunnen til at NVE ilegger gebyret er at markedet ikke har fått korrekt informasjon om etterspørselen etter elsertifikater.

«I ytterste konsekvens vil brudd på loven undergrave elsertifikatmarkedet», skriver NVE i en melding på sin nettside.

Elsertifikatpliktige skal etter lov om elsertifikater § 20, hvert år innen 1. mars rapportere alt elektrisk forbruk som inngår i elsertifikatplikten og melde fra om feil.

NVE varslet et overtredelsesgebyr til Boliden Odda AS i desember 2020 etter at selskapet ikke korrigerte en feilregistrert elsertifikatplikt innen fristen i 2019. Markedet ble dermed informert om en for høy etterspørsel etter elsertifikater ved oppgjøret i 2019.

Det ble ikke kjøpt inn for mange elsertifikater, dermed ble ikke elsertifikatmarkedet påvirket av disse overtredelsene.

«Sviktene har skjedd i flere ledd av en aktør som har vært aktive i elsertifikatordningen i flere år. NVE ser overtredelsesgebyrene nødvendige for å vise viktigheten av å ha gode rutiner og opprettholde fristene i lovverket», skriver direktoratet.

Boliden Odda produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt.