harby
Seniorforsker Atle Harby vil gjøre et nytt forsøk på å kartlegge Norges vannkraftpotensial. Foto: Sintef

Forskningssenteret HydroCen vil vurdere potensialet for opprusting og utvidelser ut fra miljøkriterier.

  • Atle Abelsen

×

Registrer deg i dag og få et to måneders gratis abonnement

Vurderingene av potensialet for ny kraft fra det eksisterende kraftsystemet varierer med ståstedet. NVE har kommet med tall som er bestridt av forskere i Trondheim. HydroCen har satt av 1,9 millioner kroner til det ettårige prosjektet PotOut, der de skal utvikle metoder for å vurdere opprustnings- og utvidelsespotensialet i det...
Artikkelen er 285 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i to måneder for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis digitalt prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.