harby
Seniorforsker Atle Harby vil gjøre et nytt forsøk på å kartlegge Norges vannkraftpotensial. Foto: Sintef

Forskningssenteret HydroCen vil vurdere potensialet for opprusting og utvidelser ut fra miljøkriterier.

  • Atle Abelsen

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Vurderingene av potensialet for ny kraft fra det eksisterende kraftsystemet varierer med ståstedet. NVE har kommet med tall som er bestridt av forskere i Trondheim. HydroCen har satt av 1,9 millioner kroner til det ettårige prosjektet PotOut, der de skal utvikle metoder for å vurdere opprustnings- og utvidelsespotensialet i det...
Artikkelen er 285 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.