Havuls
Havsul 1 har fått Illustrasjonsfoto. Foto: NVE

OED omgjør NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse.

  • Øyvind Lie

Utvidet versjon. NVE ga i 2008 Havsul I AS konsesjon til å bygge og drive Havsul I vindkraftverk med en installert effekt på 350 MW utenfor Møre-kysten i kommunene Ålesund og Aukra. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i 2009. Etter søknad fra Havsul I, innvilget NVE i juni 2019 fristutsettelse...
Artikkelen er 595 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.