foss
Riksrevisor Per-Kristian Foss kommer med hard kritikk av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftbransjen. Foto: Ilja Hendel/Riksrevisjonen

Riksrevisjonen mener avbruddsstatistikk gir feil insentiver: «Statistikken for leveringspålitelighet i fredstid reflekterer ikke risikoen for et alvorlig IKT-angrep i krig».

  • Øyvind Lie

Riksrevisjonen mener NVE ikke satser nok på IKT-sikkerhet, og har advart mot de fatale konsekvensene det kan føre til hvis kraftbransjen blir utsatt for et datangrep. NVE har kun tre spesialister på IKT-sikkerhet, men peker på begrensede ressurser og understreker at vi ennå ikke har hatt strømbrudd i Norge forårsaket av...
Artikkelen er 921 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.