oslo sett fra ekeberg
Oslo sett fra Ekeberg. Foto: Simon Oldani, NVE

Energieffektivisering i norske bygninger kan redusere energibruken tilsvarende 10 prosent av Norges strømforbruk, ifølge NVE.

  • Øyvind Lie

Bygningsmassen i Norge har et samlet lønnsomt potensial for energieffektivisering nær 13 TWh, viser en ny analyse fra NVE. Potensialet gjelder for småhus, boligblokker og næringsbygg, til en kostnad på 1 kr/kWh eller lavere.

– Særlig næringsbygg peker seg ut med potensiale for effektivisering på omtrent 9 TWh. Tilsvarende tall for småhus er ca. 3 TWh og for boligblokker er det mindre enn 1 TWh, sier direktør for NVEs energi- og konsesjonsavdeling, Inga Nordberg, i en pressemelding.

– De billigste tiltakene er energioppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, etterisolering av vegg og kaldloft, styringssystem for belysning, energieffektivt belysningsutstyr og tiltak på ventilasjon, sier Nordberg.

NVE har sett på ulike effektiviseringstiltak med tilhørende investeringskostnad, og hvor mye effektivisering hvert av tiltakene kan utløse. Kostnadene og besparelsene er omregnet til kr/kWh over tiltakets levetid. Det er variasjon i forbruksgruppenes vilje og evne til å gjennomføre tiltak, og dette er delvis gjenspeilet gjennom bruk av ulike internrenter i utregningene.

Tiltakskostnadene er beregnet i LCOE (levelized cost of energy) for 13 ulike effektiviseringstiltak i 13 ulike bygningskategorier. Kostnader er kartlagt for forbedring av eldre bygg med energiytelse som tilsvarer energikravene fra perioden 1949-1987 til nyere bygningsstandard (TEK 17).