havvind
Foto: ABB

Det får både SV og Frp til å riste på hodet.

  • Øyvind Lie

– Dette utspillet føyer seg vel bare inn i rekken av områder som er totalt urealistiske og lite gjennomtenkt fra dette partiet, sier Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Terje Halleland ifølge NTB.

Det partiets digitale landsmøte vedtok i helgen, er å «satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige, og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas».

– Slike utbygginger vil kreve enormt med plass og skape minst like stor konflikt som utbygging av vindturbiner på land, sier Halleland.

– Dette vil bli et veldig stort naturinngrep om du skal gjøre det på ni år, advarer SVs Lars Haltbrekken. Han er spesielt bekymret for konsekvensene for fiskeriene, og frykter at de demokratiske prosessene blir overkjørt.

MDG går også inn for å etablere en egen støtteordning for havvind.

Nestleder i MDG Arild Hermstad har anslått at 30 gigawatt vil kreve rundt 2.000 havvindmøller.

– Vi må ta inn over oss at vi ligger ekstremt dårlig an hvis vi skal holde oss innenfor 1,5 grader. Det krever en mobilisering som minner om det vi har gjort med koronahåndteringen, sier Hermstad til NTB.