Illustrasjonsfoto: Statkraft

Kan gi økonomisk insentiv for å oppgradere gamle vannkraftanlegg med «vesentlige negative miljøpåvirkninger».

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

EUs kriterier for bærekraftige investeringer, som gjerne kalles taksonomien, skal bidra til å vri investeringer til godt miljøtilpasset virksomhet i aktuelle bransjer og sektorer. Vannkraftbransjen og Olje- og energidepartementet forsøker å påvirke EU til å ikke innføre taksonomi-regler som gjør at norsk vannkraft ikke anses som bærekraftig. Gamle konsesjoner I...
Artikkelen er 989 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.