energimerking
Nå skal man ikke lenger gå surr i alle plussene på energimerkingsetikettene. Foto: EU-kommisjonen

Nå blir det slutt på at nesten alt er A med masse plusser bak.

  • Øyvind Lie

Energiskalaen for kjøleskap, vaskemaskiner og annen elektronikk skal nå justeres.

Årsaken er at energimerking har gjort produktene stadig mer energieffektive, slik at man har måttet utvide skalaen med: A+, A++ og A+++.

«For mange produktgrupper ligger nå de fleste produktene i de tre øverste klassene, og framstår alle som veldig energieffektive, selv om det i realiteten kan være store forskjeller», skriver Norges vassdrags- og energidirektorat i en pressemelding.

– Produsentene har laget produkter som har sprengt skalaen. For å motivere dem til å lage enda mer energieffektive produkter, får de beste produktene på markedet i dag typisk B eller C på den nye skalaen. Et produkt som får en B eller C kan dermed være det mest energieffektive produktet som er mulig å kjøpe i dag, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, i meldingen.

19. mars ble regelverket som innfører de nye energietikettene tatt inn i EØS-avtalen. Nå blir dette regelverket en del av norsk rett.

Tilstrammingen av regelverket er anslått å gi 38 TWh i årlige strømbesparelser i hele EU fra 2030. Nøyaktig hvor mye denne innstrammingen vil gi for Norge, har ikke NVE tall for. Men sammenlignet med et tenkt scenario uten energimerking, vil regelverket for kjøle- og fryseapparater til husholdning alene i Norge gi en årlig strømbesparelse på 1,2 TWh fra 2030, ifølge NVE.