solkraft
Illustrasjonsfoto: Mariana Proenca/Unsplash

NVE har fått signaler om at det vil bygges større solkraftverk i Norge.

  • Øyvind Lie

De fleste norske solcelleanleggene er i dag montert på tak eller fasader av bygg. Etter hvert som kostnadene fortsetter å falle, vil det bli mer aktuelt å bygge ut større solkraftverk for å produsere strøm til markedet. Da øker interessen for bakkemonterte anlegg.

Flere prosjekter planlagt

Solkraftverk som er satt opp for produksjon og salg av elektrisitet, krever etter energiloven en konsesjon fra NVE. For å gi aktører informasjon om gjeldene regelverk og stegene i saksbehandlingsprosessen, har NVE nå laget en veileder for konsesjonsbehandling av solkraftverk.

Mindre solenergianlegg som i dag monteres på bygg, og der strømproduksjonen i hovedsak er til eget forbruk, krever ikke konsesjon.

– NVE har til nå ikke fått inn søknader om solkraftverk, men vi har fått signaler om at flere prosjekter er planlagt. Vi forventer derfor å få solkraftanlegg til konsesjonsbehandling i årene som kommer, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en pressemelding.

Plasskrevende

Når det søkes om konsesjon etter energiloven skal det legges ved en utredning av hvilke konsekvenser prosjektet kan føre til innenfor ulike temaer. Forskriften om konsekvensutredning stiller i dag ikke krav til melding og fastsetting av konsekvensutredningsprogram før fremlegging av søknader for solkraftverk. NVE vil derfor foreløpig ikke kreve dette, men presiserer at det kan bli aktuelt i fremtiden, særlig for de store anleggene.

– Solkraftverk med dagens teknologi og norske solforhold er en plasskrevende energiproduksjon. Anlegg kan ha negative virkninger som man må vurdere opp mot fordelene. Et solkraftverk kan for eksempel påvirke hvordan kvalitetene av et friluftsområde oppleves, eller det kan ha konsekvenser for blant annet naturmangfold og landbruk. Derfor er det viktig å gjøre grundige vurderinger i de kommende prosjektene, sier Nordberg.