rejlers
Leder for Energy i Rejlers, Tone Søfting. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Inngår ny toårsavtale om teknisk rådgivning.

  • Øyvind Lie

Rejlers skal bidra med prosjektering og rådgivning innenfor elkraft, elektro, oppmåling og miljø med Agder Energi Nett som den viktigste enkeltkunden. Rammeavtalen har en varighet på to år med mulighet for fire års forlengelse, skriver Rejlers i en pressemelding. Hva avtalen er verdt, er ikke helt klart, siden det er...
Artikkelen er 165 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.