NVE får hard kritikk fra Riksrevisjonen for sitt arbeid med datasikkerhet i kraftbransjen. Foto: Tore Halvorsen

– Det er urovekkende at dette ikke prioriteres, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få et to måneders gratis abonnement

Oppdatert med kommentar fra NVE. NVE har ikke fulgt opp at beredskapen mot slike angrep er god nok, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen. Et dataangrep i kraftforsyningen kan få katastrofale følger for samfunnet, påpeker Riksrevisjonen i en pressemelding. – Det er alvorlig når vi vet at risikoen for dataangrep i...
Artikkelen er 866 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i to måneder for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis digitalt prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.