Heimdall Power
De såkalte neuronene henger på ledningene og får all strøm de trenger til sensorikk og kommunikasjon fra feltet rundt ledningen. Foto: Heimdall Power

Investerer 75 millioner kroner for å gi raskere vekst.

  • Øyvind Lie

Investeringsselskapet Saga Pure ASA har inngått avtale om å investere 75 millioner kroner i Heimdall Power AS for å bidra til å akselerere selskapets vekststrategi, ifølge en børsmelding.

Heimdall Power leverer digitale løsninger for overvåking av kraftnettet. Saga Pure vil eie 16,5 prosent av selskapet etter transaksjonen, og vil være representert i styret.

– Heimdall Power er et ekstremt spennende teknologiselskap med egne smarte nettløsninger som hjelper nettselskaper med å digitalisere strømnettene sine og forbedre driften. Heimdall har en velprøvd teknologi som kombinerer topp moderne sensorer med kunstig intelligens for å sikre optimal ytelse på nettet. Vi ser frem til å støtte selskapet i den kommende fasen med veksten og utvidelse, uttaler Bjørn Simonsen, administrerende direktør i Saga Pure, i meldingen.

Heimdall Power gjør strømnettet smartere ved å installere sensorer på høyspentledningene, noe som gir mulighet for forbedret drift og utnyttelse av nettet og redusert behov for investeringer.

– Saga Pures investering og deltakelse i styret, samt den fortsatte støtten fra eksisterende aksjonærer, vil gjøre oss i stand til å realisere de høye ambisjonene i selskapet vårt. Markedspotensialet er globalt, og det grønne skiftet er avhengig av en optimalisert, digitalisert og robust nett, sier Brage W. Johansen, administrerende direktør i Heimdall Power, i meldingen.

Gjennomføringen av transaksjonen er avhengig av godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling som skal holdes i slutten av mars 2021.