ove flataker
Ove Flataker, direktør for RME. Foto: NVE

RME vil gi overtredelsesgebyr for feilrapportering til strømpris.no for å hindre at konkurransen på sluttbrukermarkedet undergraves.

  • Øyvind Lie

Alle strømleverandører har en plikt til å rapportere inn informasjon til Forbrukerrådets strømprisportal, men flere strømleverandører melder inn feil informasjon om avtalene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil begynne å vurdere overtredelsesgebyr i alle saker om mangelfull rapportering, skriver RME i en pressemelding.

– En velfungerende prissammenligningstjeneste er viktig for at sluttbrukere kan ta gode og informerte valg i kraftmarkedet. Feilinformasjon er med på å undergrave konkurransen i sluttbrukermarkedet og svekke kundens tillit til portalen, noe RME ser alvorlig på. RME vil derfor se strengere på alle saker som gjelder brudd på rapporteringsplikten, sier direktør for RME, Ove Flataker.

RME har så langt ikke reagert med overtredelsesgebyr ved brudd på rapporteringsplikten. I 2020 har de mottatt flere saker fra Forbrukerrådet om feilrapportering til strømpris.no. RME varsler nå aktørene om at de «vil vurdere å bruke overtredelsesgebyr i alle saker om mangelfull rapportering».