Hilde Tonne
Hilde Tonne har sittet i konsernledelsen i norske og internasjonale selskaper i femten år, og tror hun alltid har hatt en liten konsernsjef i magen.
Foto: Øyvind Lie

Sivilingeniør Hilde Tonne tror ikke det blir full harmoni når de må fatte vanskelige beslutninger om retningsvalg og posisjonering for det grønne skiftet.

  • Øyvind Lie

Hilde Tonne (55) tar mandag 15. mars over som konsernsjef i Statnett. – Hvorfor vil du lede Statnett? – Jeg har alltid jobbet i skjæringspunktet mellom teknologi, mennesker og endring, og det er jo Statnett det, sier Tonne. Hun har imidlertid aldri vært toppsjef før nå. – Jeg har sittet...
Artikkelen er 1571 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.