köhler
Dr. Berit Köhler, forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), er kritisk til myndighetenes arbeid med vilkårsrevisjoner. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Svakt kunnskapsgrunnlag og ustrukturerte vurderinger gir manglende aksept i lokalbefolkningen for vilkårsrevisjonene, ifølge NINA-forsker Berit Köhler.

  • Øyvind Lie

14 vilkårsrevisjoner er så langt blitt gjennomført. I 2019 ble det gjort en analyse av fem av de åtte første, Vinstravassdraget, Tesse, Årdalsvassdraget, Selbu- og Dragstsjøen og Mesnavassdraget, i regi av forskningssenteret Cedren. Dr. Berit Köhler, forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), var med på prosjektet. På et digitalt...
Artikkelen er 899 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.