plattformer
ABB og Equinor inngår åtte års rammeavtale for service av elektroutstyr. Foto: Equinor

Skal levere service av elektroutstyr.

  • Øyvind Lie

ABB og Equinor har signert en rammeavtale for elektroutstyr som løper ut februar 2029. Den inkluderer leveranser av utstyr og reservedeler, programvare, studier, ingeniørarbeider, testing, installasjoner, igangkjøring, vedlikehold, reparasjon, opplæring, dokumentasjon, livsyklusinformasjon (LCI) og digitale tjenester, som fjerndiagnostikk og døgnkontinuerlig telefonvakt og teknisk støtte, skriver ABB i en pressemelding.

Den nye rammeavtalen gjelder både eksisterende og nye anlegg i Norge, men skal også kunne benyttes over hele verden.

– Vi er stolte over å fortsette det gode og langvarige samarbeidet med Equinor, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge.

– Den nye avtalen vil bidra til at Equinor kan skape ekstra verdier gjennom reduserte livssykluskostnader for elektroteknisk utstyr på sine anlegg.

Ifølge Holsten har partene en felles intensjon om kostnadsreduksjoner ved forenklinger og forbedringer i leveransene av utstyr og tjenester.

– Dette innebærer også å identifisere muligheter og bruk av ny teknologi. Målet er at grepene skal føre til energieffektive lavutslippsløsninger gjennom forbedret teknologi, materialer og tjenester, inkludert lavere energiforbruk for produkter og materialer og alternative arbeidsmetoder, sier Holsen.