gardermoen
Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli

Har et årlig forbruk på ca. 250 GWh per år.

  • Øyvind Lie

Avinor har inngått avtale med Fjordkraft for innkjøp av kraft, skriver Fjordkraft i en pressemelding.

Det statlig heleide selskapet eier 45 lufthavner og driver flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Selskapet har et årlig forbruk på ca. 250 GWh som tilsvarer en kostnad på mellom 170–200 millioner krooner per år, skriver Fjordkraft.

Avtalen omfatter kraftinnkjøp og prissikring av fremtidig kraftforbruk. Den løper i første omgang over tre år med inntil tre opsjonsår.

– Vi er naturligvis veldig glade for å ha blitt valgt i en så stor og omfattende avtale, sier Kari Bakken, ansvarlig for storkundeavtaler og offentlige anbud i Fjordkraft, i meldingen.