mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Skal gi bedre utnyttelse av strømnettet.

  • Øyvind Lie

Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i forskriften om nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften) som skal legge til rette for bedre utnyttelse av strømnettet. Forskriftsendringen trer i kraft 15. april 2021 og innebærer at nettselskap og forbrukskunder kan inngå avtaler om tilknytning til strømnettet med vilkår om utkobling eller reduksjon i...
Artikkelen er 514 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.