Roan vindpark
Roan vindpark på Fosen. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Antar at kraft fra land til Draugen og Njord kan øke den maksimale vindkraftproduksjonen på Fosen med 33 MW.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Som Enegiteknikk tidligere har omtalt, har oljeselskapet Okea bedt om å få forsyne Draugen og Njord på Haltenbanken i Norskehavet med opptil 80 MW kraft fra Fosenhalvøya i Trøndelag. Det var til å begynne med et problem at Olje- og energidepartementets regelverk ikke tillot tilknytning av forbruk med vilkår om...
Artikkelen er 296 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.