nedre otta
Illustrasjonsfoto:: Nedre Otta

Har inngått en langsiktig avtale om levering av ytterligere 680 GWh.

  • Øyvind Lie

Det går fram i en pressemelding fra Hafslund Eco.

Avtalen er inngått mellom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft AS og Hydro Energi AS med levering i prisområde NO3 fra 1. januar 2022 til 31. desember 2028.

«Avtalene med Hydro er en del av Hafslund Ecos satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA’er [kraftkjøpsavtaler red. anm.), og selskapet har nylig opprettet en ny avdeling for bilateral handel», heter det i meldingen.

Hafslund Eco inngikk også to langsiktige kraftleveringsavtaler med Hydro i fjor.