sætness
Henrik N. Sætness, konserndirektør for konsernstaber i Statkraft, forsvarer både kraft fra land til plattformer og et kraftnett i Nordsjøen. Foto: Statkraft

Det er bedre å være i førersetet enn å komme diltende etter i utviklingen av Nordsjø-nettet, ifølge konserndirektør Henrik Sætness i Statkraft.

  • Øyvind Lie

På et seminar om elektrifisering i regi av Energi Norge mandag ble Sætness spurt om elektrifisering av petroleumsinstallasjoner på sokkelen kunne være første steg på veien til et Nordsjønett. – Det er veldig spennende. Nordsjønettet er ekstremt hett i andre land også. Hvis vi har et case å begynne med...
Artikkelen er 821 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.