Høg-Jæren Vindpark (bildet) hadde en produksjonskostnad på ca. 55 øre/kWh. Den venter Norsk Vind etter hvert vil mer enn halveres i nye parker. Foto: Norsk Vind

Venter at produksjonskostnadene for landvind i Norge vil flater ut på 25 øre/kWh, foreslår brutto-miljøavgift på 2 øre/kWh.

  • Øyvind Lie

I et brev til Finansdepartementet skriver Norsk Vind at produksjonskostnaden (LCOE) til deres første prosjekt, Høg Jæren energipark, satt i drift i 2010, var om lag 55 øre/KWh. Da deres siste prosjekt, Måkaknuten vindkraftverk, ble satt i drift i 2020, var produksjonskostnaden ca. 30 øre/kWh. Selskapet venter at nye teknologiforbedringer...
Artikkelen er 453 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.