trønderenergi
TrønderEnergis hovedkontor i Trondheim. Foto: Stein Arne Bakken

TrønderEnergi AS vant fram med at de ikke er underlagt offentlighetsloven.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk har omtalt, vant TrønderEnergi AS en rettsak de hadde anlagt mot staten for å slå fast at de ikke var omfattet av offentlighetsloven. Nå har ankefristen akkurat gått ut, og staten har ikke anket. Dermed er dommen rettskraftig. Bakgrunnen for søksmålet var at Statsforvalteren i Trøndelag våren 2020...
Artikkelen er 367 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.