havvind
Foto: ABB

Har solgt seg helt ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.

  • Øyvind Lie

I dag, torsdag, solgte staten 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture for 563 millioner kroner og 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind for 215 millioner kroner, totalt 778 millioner kroner. Staten har med dette solgt seg helt ut av begge selskapene, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Regjeringen har vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Aksjene har hatt en svært god verdiutvikling siden børsnoteringene i august 2020, og jeg anså nå at tiden var god for et salg, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i meldingen.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eide 5,85 prosent av aksjene i Aker Carbon Capture og 4,88 prosent av aksjene i Aker Offshore Wind.

Salgene ble gjort gjennom auksjonsprosesser.

Verdien av statens aksjeposter har økt kraftig etter at selskapene ble skilt ut av Aker Solutions ASA og børsnotert i august 2020. Stortinget godkjente i desember i fjor en fullmakt for salg av selskapene.

– Vårt mål er å styrke det private eierskapet i Norge, og regjeringen har vært tydelig på at vi ikke er en langsiktig eier av Aker Carbon Capture eller Aker Offshore Wind. Staten har en liten aksjepost i disse selskapene og har dermed begrenset innflytelse og påvirkningsmulighet. Vi legger med dette til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i selskapene, sier Nybø.