datasenter
Illustrasjonsfoto: Google

Advarer mot strengere regler for utnyttelse av spillvarme enn i konkurrent-landene.

  • Øyvind Lie

«Vi mener at en mer restriktiv regulering i Norge vil kunne medføre at datasenterindustrien velger å ikke etablere seg i landet, og at det vil kunne være små marginer som vipper den internasjonale konkurransen i disfavør av Norge», skriver Statkraft i et høringsinnspill. Bakgrunnen for advarselen er at Olje- og...
Artikkelen er 618 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.