Kelwin-2
Batteriprosjektet Kelwin-2 i Tarbert i Co Kerry i Irland. Foto: Statkraft

Kelwin-2 er selskapets andre storskala batteriprosjekt i landet.

  • Øyvind Lie

Statkraft har fullført byggingen av batteri-prosjektet Kelwin-2 i Tarbert i Co Kerry i Irland, skriver selskapet i en melding.

Prosjektet på 26 MW er det andre storskalabatteriet Statkraft bygger på øya.  Det første var Kilathmoy-prosjektet på 11 MW, som ble satt i drift i april i fjor.

Statkraft har inngått kontrakt med selskapet EirGrid om å bruke batteriet til å levere balansekraft til det irske sentralnettet.

I likhet med Kilathmoy-prosjektet deler Kelwin 2 nettilknytning med en vindpark.

«Irske batterier leverer nå den raskeste aktive kraftreserveleveransen i verden», uttaler leder for Statkrafts virksomhet i Irland, Kevin O’Donovan, i meldingen.