nett
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Om de havner over eller under 100.000 kWh kan få store konsekvenser.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

På et webinar tirsdag i regi av Energi Norge, om den nye tariffmodellen som NVE har foreslått og som OED nå vurderer, ble det stilt spørsmål til NVE om hvordan næringskunder som varierer litt over og litt under 100.000 kWh per år skal behandles. Ifølge forslaget skal nemlig næringskunder med...
Artikkelen er 384 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.