oseberg
Mye nettkapasitet vil gå med til elektrifisering av sokkelen. Statnett anbefaler at petroleumsvirksomheten skal tilknyttes nettet på varige vilkår om utkobling og begrensing av forbruket for å kunne utnytte kapasiteten bedre. Bildet viser Oseberg feltsenter.
Foto: Harald Pettersen/Equinor

LO og NHO ser for seg et kraftforbruk på opptil 190 TWh i 2030.

  • Øyvind Lie

LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo lanserer i dag en felles industripolitisk plattform, med store ambisjoner om utbygging av fornybar energi. Det samlede kraftforbruket de siste fem årene var i gjennomsnitt 135 TWh. Alle analytikere venter at...
Artikkelen er 929 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.