fly stripe
Illustrasjonsfoto: Yannkemper/Wikimedia Commons

De norske kvotepliktige utslippene gikk ned med 7 prosent i 2020, sammenlignet med 2019.

  • Øyvind Lie

Det viser Miljødirektoratets foreløpige oversikt over kvotepliktige klimagassutslipp.

De kvotepliktige utslippene som rapporteres til Norge var totalt 24,3 millioner tonn i 2020, en nedgang på 1,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fra 2019, skriver direktoratet i en melding.

Luftfarten var den bransjen som hadde ikke uventet den største nedgangen i utslipp av klimagasser. Nedgangen på hele 63 prosent fra 2019 til 2020 utgjør mer enn halvparten av de totale reduksjonene av norske kvotepliktige utslipp.

Luftfart hadde utslipp av klimagasser i underkant av 1 million tonn CO2-ekvivalenter i fjor.

Klimagassutslippene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gikk ned med 5 prosent i fjor fra året før. Petroleumsindustrien er med dette den sektoren som, etter luftfarten, hadde høyest reduksjon av utslipp av klimagasser i 2020.

De største reduksjonene skyldes vedlikehold, lengre opphold i produksjon som følge av brann og haleproduksjon ved en del eldre felt.

Jevnt over er utslippene fra de aller fleste sektorene i fastlandsindustrien redusert i 2020.

– Pandemiåret i fjor ga lavere utslipp av klimagasser fra kvotepliktig sektor i Norge og EU. For at Norge skal nå klimamålet med 50 til 55 prosent utslippskutt innen 2030, er det viktig at alle bedrifter jobber for å kutte utslippene, når situasjonen etter hvert heldigvis vender tilbake til det normale, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en uttalelse.