bru hywind
Energiminister Tina Bru med Hywind-demoen i bakgrunnen, i fjor sommer. Foto: OED

Energiminister Tina Bru legger fram stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser 11. juni.

  • Øyvind Lie

Det skriver Olje- og energidepartementet i en melding på sin nettside.

Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

Veileder for havvind kommer samtidig med stortingsmeldingen, noe departementet også tidligere har varslet.

Viktige temaer i stortingsmeldingen vil være kraftsystemet på land, elektrifisering, og fremtidsrettede næringer som havvind, karbonfangst- og lagring og utvinning av havbunnsmineraler.

I tillegg blir utvikling av norsk petroleumsnæring i lys av klimamål, herunder anmodningsvedtaket om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030 sentralt. Meldingen vil også inkludere et veikart for hydrogen.

Hovedlinjene i regjeringens etablerte politikk for energi-, petroleums- og ressursforvaltning skal ligge til grunn for arbeidet. Meldingen skal se fremover og beskrive mulighetene og politikk for å realisere verdiskaping og nye arbeidsplasser i energisektoren.