Energiminister Tina Bru. Foto: Øyvind Lie

100 millioner til forskningssenter og infrastruktur.

  • Øyvind Lie

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen i revidert nasjonalbudsjett. I årets statsbudsjett ligger det allerede 100 millioner kroner, og nå foreslås ytterligere 100 millioner. Pengene skal gå til infrastruktur og markedsutvikling, samt et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

— Hydrogen kan bidra til arbeidsplasser og utslippsreduksjoner, og jeg er glad for at vi øker innsatsen for å utvikle nyskapende teknologi og løsninger. Jeg tror etableringen av et FME for hydrogen kan bli et kraftsenter for satsingen, sier olje- og energiminister Tina Bru i en melding.

Friske midler

Regjeringens forslag skal innebære friske midler til infrastruktur og forskning.

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 100 millioner kroner til utvikling av infrastruktur og markeder for hydrogen. Nå foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 85 millioner kroner til dette formålet.

Utvikling av infrastruktur innebærer å få på plass knutepunkter og leveransekjeder som legger til rette for kommersiell bruk av hydrogen. Bevilgningene skal særlig bidra til teknologiutvikling gjennom pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal forvaltes av Enova.

Veikart i stortingsmeldingen

Regjeringen foreslår også 15 millioner kroner til et FME for hydrogen og ammoniakk, med en årlig offentlig støtte fra og med 2022 på 30 millioner kroner i de åtte årene som senteret vil være operativt. Norge har ifølge meldingen manglet et bredt og samlende forskningssenter for hydrogen som kan sette større kraft bak forskningsinnsatsen.

Opprettelsen av et FME for hydrogen og styrkingen av støtten til utviklingen av infrastruktur og markeder er del av veikartet for hydrogen. Veikartet kommer i stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, som skal oversendes Stortinget før sommeren, skriver regjeringen.