elvia
Øyvind Aarø fra Heimdall Power forklarer til Ingrid Nytun Christie fra Elvia hvordan den avanserte sensorenheten fungerer. Foto: Elvia

Skal åpne for å overføre mer energi.

  • Øyvind Lie

For å digitalisere en strømlinje må man koble sensorer direkte på strømlinjen. De såkalte «neuronene» er sensorenheter som blant annet måler strøm, linjetemperatur, vibrasjoner og klaring til bakken. Neuronene høster energi gjennom induksjon fra linjen, og sender sanntidsdata over mobilnettet cirka hvert tredje minutt.

I perioder med av året med stor produksjon er linjen mellom Gjøvik og Dokka (132 kV) høyt belastet.

– Linjen vil nå instrumenteres med neuroner for å få innsikt i hvordan linjen kan driftes på en bedre og sikrere måte ved å få kjennskap til linjens reelle overføringskapasitet, sier Elvias prosjektleder Espen Andresen i en pressemelding.

Temperaturgrense

En strømlinje har i utgangspunktet ingen strømgrense i seg selv, men heller en temperaturgrense og en grense for hvor nærme bakken linjen kan henge. Dette vil altså si at man kan overføre mer energi når været er kaldt enn når det er varmt, og man kan overføre mer energi når det blåser enn når det er vindstille.

– Fram til nå har vi benyttet teoretiske modeller basert på blant annet lufttemperatur når vi har beregnet overføringskapasiteten. Med neuroner kan vi måle den eksakte temperaturen flere steder på linjen. Vi håper at denne piloten vil vise at vi kan drifte linjene mer effektivt, sier Andresen.

Mer energi

Neuronene fra Heimdall Power skal gi innsikt i linjens nåværende reelle kapasitet, i tillegg til prognoser frem i tid. Dette skal hjelpe Elvia både med å passe på at man ikke overskrider temperaturgrensen og avstandskravet til bakken, men også tillate at man kjører mer energi gjennom linjene når forholdene tillater dette.

Piloten er finansiert av Elvia, sorterer under selskapets forsknings- og utviklingsramme og er knyttet til det Forskningsråd-finansierte FoU-prosjektet «Sensegrid».

Heimdall Power utvikler teknologien i Norge, produserer i Norge, og har installasjoner i seks land.