Havvind
Illustrasjonsfoto: Ørsted

Får godt betalt for å bygge 1400 MW havvind.

  • Øyvind Lie

Tirsdag kunngjorde polske myndigheter at Bałtyk II- og Bałtyk III-prosjektene er tildelt differansekontrakter («Contracts for Difference») i forbindelse med første fase av havvindutbygging i Polen.

Prosjektene, som Equinor og Polenergia samarbeider om, har mulighet for en samlet kapasitet på 1440 MW og er blant de første som får tildelt havvindlisenser i Polen.

– Gjennombrudd

– Kontraktene for Bałtyk II- og Bałtyk III-prosjektene er et gjennombrudd for Equinor i Polen, og de bidrar til at landet kan nå sine ambisjoner om en endret energimiks. En fullskala utbygging av de to prosjektene vil utgjøre et nytt knutepunkt for havvind i Østersjøen. Tildelingene bekrefter vår strategi om å skape verdi innen havvind fra tidlig inngang i attraktive markeder i stor skala, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, i en melding.

Differansekontraktene er tildelt til en pris på om lag 70 euro/MWh for opptil 25 år, og er betinget av enkelte justeringer og endelig godkjenning fra polske myndigheter og Europakommisjonen.

Polen har en ambisjon om å bygge ut havvindkraft på 5,9 GW innen 2030, og inntil 11 GW innen 2040.

2024

Avhengig av nødvendige avtaler og endelig investeringsbeslutning fra Equinor og Polenergia, kan byggearbeidene starte i 2024, skriver Equinor.

– Østersjøen vil fremover være en betydelig ressurs for havvindkraft, og vi er bare i begynnelsen av å realisere områdets fulle potensial, sier Ingunn Svegården, direktør for fremvoksende markeder i Equinor.

Equinor skal være operatør for prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasene.