EU KOMMISJONEN
EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel. Foto: Kevin White/Wikimedia Commons

Regjeringen foreslår å innlemme fire forordninger om kraftmarkedet i EØS-avtalen.

  • Øyvind Lie

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon med forslag til at Stortinget vedtar samtykke til å innlemme fire retningslinjer om kraftmarkedet i EØS-avtalen og endringer i energiloven. Bakgrunnen er beslutninger i EØS-komiteen 11. desember 2020 om å innlemme retningslinjene i EØS-avtalen, gitt Stortingets samtykke.

Retningslinjene er en viktig del av et regelverk for handel med elektrisitet over landegrensene. Regelverket skal blant annet sørge for nødvendig koordinering av handel med kraft på organiserte markedsplasser.

Det dreier seg stort sett om praktiske spørsmål som operatørene av kraftsystemet, som Statnett og kraftbørsene må samarbeide om.

De fire forordningene, eller retningslinjene vurderes å inneholde elementer av myndighetsoverføring.

«Disse vurderes å være lite inngripende i Grunnlovens forstand, som tilsier at Stortinget kan vedta samtykke med alminnelig flertall, slik som ved innlemmelsen av rettsaktene i tredje energimarkedspakke i 2018», skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

De aktuelle retningslinjene er:

  • Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 av 23. november 2017 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet.