nett
Illustrasjonsfoto: Bodø Energi

Konsernet Bodø Energi AS leverte et årsresultat etter skatt på 246 millioner kroner i fjor, opp fra 78 millioner kroner i 2019.

  • Øyvind Lie

Morselskapet Bodø Energi leverte et resultat etter skatt på 478 millioner mot 30 millioner i 2019.

Resultatet for 2020 er vesentlig påvirket av fusjonen mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett. Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig virkningstidspunkt 31. oktober i fjor.

– Regnskapsmessig er fusjonen behandlet som en salgstransaksjon i Bodø Energi. Det medfører en større resultatmessig gevinst, uten at dette har en likviditetsmessig effekt, sier konsernsjef Arne Juell i en pressemelding.

Unormalt år

Etter transaksjonen er Bodø Energi medeier i det fusjonerte nettselskapet, Arva AS, med 35,96 prosent.

– Foruten nettfusjonen er resultatene til konsernet preget av at 2020 har vært et unormalt år med pandemi, historisk lave strømpriser og tilnærmet nullrente, sier Juell.

Bodø Energi Kraftsalg forbedret sitt resultat i 2020 sammenlignet mot 2019, til tross for hard konkurranse i markedet. Selskapet leverte et overskudd i 2020 på 13,1 millioner kroner, mot 11,4 millioner kroner i 2019.

31 millioner i utbytte

Bodø Energi Varme leverte et underskudd på -2,0 millioner kroner i 2020, mot et overskudd på 6,3 millioner kroner i 2019. Prisen for fjernvarme kan etter loven ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming. Derfor er resultatet vesentlig berørt av historiske lave strømpriser og et mildere vær enn normalt.

Styret innstiller ovenfor generalforsamlingen på et utbytte til Bodø kommune på 31 millioner kroner.