Sunndal
Nettkostnadene er viktig for den kraftkrevende industrien. Bildet er fra Hydros verk i Sunndal. Foto: Hydro

Norsk Industri krever tariff-reduksjoner, og  ber OED endre tarifforskriften slik at det nasjonale handlingsrommet i EU-regelverket utnyttes fullt ut.

  • Øyvind Lie

I et brev til Olje- og energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE skriver bransjeorganisasjonen Norsk Industri at «dagens kontrollforskrift verken gjenspeiler de krav som inngår i EUs regulering tilstrekkelig eller gir tydelige prinsipper for en kostnadsfordeling som oppfyller forskriftens formål». Konsekvensen er «en tariffmodell i transmisjonsnettet som gir...
Artikkelen er 1002 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.