roan
Fra byggingen av Roan vindpark. Nå bygges det ut mindre vindkraft enn før. Foto: Vestas

Kraftig nedgang i år, kan bli enda større neste år.

  • Øyvind Lie

Statistisk sentralbyrås nye investeringsanslag for 2021 indikerer at investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til om lag 33,8 milliarder kroner i år, målt i løpende verdi. Dette anslaget er hele 13,0 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020. Dette skyldes hovedsakelig en kraftig nedgang i investeringer innenfor produksjonsleddet, men distribusjonsleddet...
Artikkelen er 136 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.