basestasjon
Denne basestasjonen ved Trollstigen drives av sol- og vindkraft. Foto: Telia

SafeBase har levert Norges første offgrid mobile basestasjon som får sitt energibehov fullt ut dekket fra sol og vind. 

  • Stein Arne Bakken

Det vernede området rundt turistperlen Trollstigen har fått mobildekning. På toppen av fjellet har Telia gjort det som fremsto som svært utfordrende; å bygge en basestasjon som driftes av sol- og vindenergi, uten dieselaggregat-back-up.

Med en så avsidesliggende plassering er fjernovervåking helt avgjørende for driften. Det sørger vår telekom-tilpassede SmartSite-løsning for, skriver teknologiselskapet Safe Base i en melding på sin nettside.

En trafikkulykke på fylkesvei 63 ved Trollstigen satte behovet for dekning i området på dagsorden. Områdets totale mangel på eksisterende infrastruktur gjorde derimot at mange operatører anså utbygging av mobildekning som en umulig oppgave.

— Landskapet er vernet, og det finnes verken fiber eller strøm der. Trafikkulykkene trigget likevel en ekstra motivasjon for å få dekning i området, sier teknisk ansvarlig i Telias utbyggingsavdeling, Martin Gyllenhammar.

Geografiske utfordringer

Basestasjonen er plassert langt unna allfarvei, og de geografiske utfordringene medfører at mobil-siten må overvåkes fra et annet sted.

— Driftspersonell må vite hvordan været på fjellet er før de skal reise. Landskapsvernet gjør også at vi må søke om dispensasjon for hver helikoptertur. Derfor minimerer vi antall vedlikeholdsturer til to ganger per år.

Siden SafeBase og Telia tidligere har samarbeidet om å utvikle SensorHuben etter telekom-spesifikke behov, var det naturlig for Gyllenhammar å involvere SafeBase i Trollstigen-prosjektet.

Skreddersydd overvåking

SafeBase sin teknologi gjør at basestasjonen får konnektivitet via 4G-nettet i stedet for en fast transmisjon. Løsningen gir Telia fjerntilgang til stasjonen, i tillegg til å forsyne dem med anonymisert og kryptert brukerdata som gir verdifull innsikt for drift og vedlikehold.

Siden basestasjonen produserer sin egen strøm fra vindturbin og solceller, overvåkes værforholdene overvåkes for å forutse manglende strømproduksjon og nedetid på dekningen.

— Bruken av sol- og vindkraft er fremdeles i et tidlig stadium i telekombransjen. Tanken er å se om dette er noe SafeBase kan overvåke for oss i fremtiden. Trollstigen-prosjektet skal lære oss mye, og gi oss kunnskap til denne byggemetoden i fremtiden, sier Gyllenhammar.