Ulvik I kraftverk fra 1921 ligger i dagen midt i Ulvik sentrum. Nå skal det oppgraderes og utvides, men bygget skal bli stående. Foto: Peltonman

Gjør om NVEs avslag, tillater opprusting og utvidelse av kraftverk fra 1921 som gir 19 GWh ny kraft i Hardanger.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Elva Tysso renner gjennom Ulvik sentrum og er utnyttet i Ulvik 1 kraftverk, som ble bygget i 1921. Dette kraftverket, med en installert ytelse på 1,4 MW og en årsproduksjon på om lag 6 GWh, synger på siste verset. Derfor søkte Hardanger Energi om å få bygge Tysso kraftverk. Det...
Artikkelen er 246 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.