terskler
Terskeldammer, som vi her ser til høyre i ørretvassdraget Nea i Trøndelag, er uheldig for fisk og bunndyr. Men terskeldammene kan også være viktig for at fisken skal overleve vinteren. Løsningen er å bygge ramper i tersklene. Foto: Rolseth Foto

Terskeldammer og ørret går dårlig sammen. En ny rapport viser at innlandsfisken lider av stillestående vann og fysiske hindringer. Ramper i tersklene er løsningen.

  • Atle Abelsen

I en kommende rapport fra HydroCen, ett av i alt åtte såkalte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), konkluderer forskere med at terskeldammer i alle vassdrag med vandrende fisk er problematiske for både fisken selv og biodiversiteten generelt i elvene. Norske vassdragsregulanter har i mange år bygd slike terskeldammer i troen...
Artikkelen er 656 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.