mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Ørskog-Sogndal-kapasiteten brukes lite, og kraften flyter feil vei. SFE ber Statnett gjøre tiltak i nettet.

  • Øyvind Lie

I et brev til Statnett stiller SFE Produksjon seg kritisk til «uogisk kraftflyt», altså kraftflyt mot prisretningen, mellom NO3 (Midt-Norge og det nordre Vestlandet) og NO5 (det  midtre Vestlandet). NO3 presenteres gjerne av Statnett som et transittområde, men SFE «finner det utfordrende å forstå det når flyten fra alle områder...
Artikkelen er 1193 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.