kroepelien
Energi Norge-sjef Knut Kroepelien. Foto: Caroline Roka

Myndighetene bør vurdere å avslutte elsertifikatordningen før den løper ut i 2035, mener Energi Norge.

  • Øyvind Lie

Det vil spare strømkundene for flere hundre millioner kroner på strømregningen, skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

Forslaget ble fremmet på Produksjonsteknisk konferanse (PTK) som startet i dag.

– Ordningen har vært en suksess ved at vi har nådd målet om 46,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige lenge før fristen, til en lav pris for strømkundene. Den har også bidratt til at vindkraft på land er blitt lønnsom uten støtte. Nå er spørsmålet om ordningen lenger er samfunnsnyttig, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han viser til at det nå koster mer å administrere ordningen enn den gir i inntekter til kraftprodusentene. Energi Norge har derfor bedt myndighetene vurdere å avslutte hele ordningen.

– Strømleverandørene er i dag pålagt å kjøpe inn elsertifikater for en bestemt andel av kundenes strømforbruk, som faktureres over strømregningen. Dersom ordningen avvikles, vil kundene samlet spare anslagsvis 200 millioner kroner pluss administrasjonskostnader, sier Kroepelien.

Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet ble innført i 2012 med et felles mål om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Senere ble målet økt til 46,4 TWh. Målet er blitt overoppfylt.